DT Clea Adax MultiDigital DT

En digital termostatmed automatisk dag- og nattsenking. Opptil 20% strømbesparelse.