DT Clea Adax Multi


Digital DT

En digital termostatmed automatisk dag- og nattsenking. Opptil 20% strømbesparelse.