WIFI NYHET!

Søk og last ned "Smart heater"  , eller scan qr code vedlagt.
Opprett konto i app, deretter går du til ovner og legger til.
Viktig at telefonene er tilkoplet ditt hjemmenettverk og at du har dette passordet for hånden.